Eksperimentel Vingeforskning, Struktuelle mekanismer i nutiden og fremtidens store vinger under kombineret last


Eksperimentel vingeforskningsprojektet er et kombineret eksperimentelt og modelerings projekt hvor formålet er at videreudvikle det forskningsmæssige grundlag for store vindmøllevingers struktuelle opførsel. Projektet udspringer ud fra visionen om at kunne modellere og forstå komplekse strukturelle mekanismer i, samt forudsige svigt af, store sammensatte kompositkonstruktioner, som nutidens og fremtidens vindmøllevinger. Den langsigtede vision med forskningen er at tilvejebringe den nødvendige indsigt og udvikle pålidelige metoder, så fremtidens vinger kan produceres billigere, være mere aerodynamisk effektivt og have større sikkerhed mod uforudsete hændelser (skadestolerant design) end nutidige designmetoder tillader.


Fremtidens vinger bliver større, skal produceres billigere, være mere aerodynamisk effektivte og have større sikkerhed mod uforudsete hændelser (skadestolerant design). Hertil kommer at forskningen i nye målemetoder og udvikling af testmetoder til fuldskalaforsøg, vil medføre at man kan få langt flere værdifulde informationer fra kommende fuldskalatests. Det nye Eksperimentelle Forskningsfacilitet bidrager hertil.
Det er væsentligt at få identificeret og kvantificeret de strukturelle svigtmekanismer der optræder under komplekse lasttilfælde, så vinger kan designes optimalt. Dette bør ske ved yderligere at udvikle interaktionen imellem de numeriske analyser og fuldskalaforsøg.

Projektet skal underbygge den forskning der allerede er udført inden for numerisk analyse, eksperimentelle tests, avanceret målemetoder, materialeteknologi, aeroelasticitet, laster, mv. De enkelte områder er hver især stærke forskningsmiljøer på det samlede DTU. Igennem de seneste år har der været et øget samarbejde mellem de forskellige forskningsområder og dette samarbejde ønskes udbygget yderligere i dette projekt.


Projektet har 5 indsatsområder:

1. Udvikling af testmetoder (målemetoder, lastpåsætning m.v.) til fuldskalaforsøg
2. Kombineret (mere realistiske) lasttilfælde samt forbedret lastpåsætning ved udførsel af fuldskalaforsøg
3. Hvilke strukturelle svigtmekanismer styrer i dag og hvilke forventes at dominerer i fremtidens store vinger?
4. Aeroelastisk og strukturelt forstudie af en 120m vinge
5. Tværsnitsdeformationernes indflydelse på aerodynamikken for en 120m vinge