FRP Wind Energy Materials - Improved Design Basis for Large Wind Turbine Blades made from Fibre Composites

Projektets formål er gennem en forsknings- og udviklingsindsats at skabe et mere rationelt designgrundlag og udvikle nye design muligheder/metoder til anvendelse af fiberkompositter i vinger i den danske vindmølleindustri.

Projektet gennemføres ved en målrettet indsats, der inddrager materialeforskning, strukturanalyse og eksperimentelle undersøgelser.Den oprindelige EFP 2001 ansøgning om et 3 års projekt blev opdelt i to faser af 1½ års varighed. Projektansøgningen (Fase II) er en fortsættelse af den forskningsindsats, der blev startet med Fase I.
I Fase I er der fokus på buling og limsamlinger. Disse indsatsområder fortsættes under Fase II, hvor der desuden startes nye aktiviteter inden for vingesamlinger (mellem uens materialer), hybridkompositter og udarbejdelse af et forslag til et egentlig forskningsprogram inden for området "materialer og strukturelt design" i forbindelse med design af vinger.


More information:
Find Mølholt Jensen
Researcher
Wind Energy (VEA)
Dir tel+45 46775054
fimj@risoe.dtu.dkCompleted