VirtuelGalathea 3 e-learning

Projektet VirtuelGalathea3 e-learning er støttet af Tips og Lottopuljen ved Undervisningministeriet med 5 mio. kr. over fem år fra år 2007 til 2011.

Formål
Formålet med VirtuelGalathea3 e-learning er at tilbyde et solidt fagligt funderet undervisningsmateriale, der varigt sikrer danske elever web-baseret online adgang til de mange spændende observationer og resultater fra Galathea 3 projekterne til brug i undervisningen i fagene fysik, kemi, matematik, biologi, naturgeografi og historie niveau-delt til klasser i folkeskole og ungdomsuddannelser.


Projektdeltagerne er 
- Risø DTU Charlotte Bay Hasager (koordinator), Merete Bruun Christiansen, Michael Ole Olsen, Kristian Frederiksen, Lone Als Egebo, Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen 
- Danmarks Rumcenter – DTU Ole Baltazar Andersen 
- Danmarks Meteorologiske Institut Jacob L. Høyer 
- Niels Bohr Institut ved Københavns Universitet Niels Kristian Højerslev 
- GRAS Lotte Nyborg 
- Danmarks Miljøundersøgelse ved Århus Universitet Peter Bondo Christensen
- STV Bo Løkkegaard, Anders Drud, Charlotte Høgh
- EDUGIS Peter Brøgger Sørensen, Torben Jensen, Karin Iversen, Karl-Erik Christensen
- ESA Eduspace konsulent Jürg Lichtenegger


Kort om VirtuelGalathea3 e-learning
Projektet bygges op på hjemmesiden www.virtuelgalathea3.dk i samarbejde med forskningsprojekterne og skoleprojekter på Galathea 3. Erfaringerne fra Dansk Ekspeditionsfond, EMU og medierne vil der blive linket til i bredt omfang, således at det tilgængelige materiale for Galathea 3 kan blive anvendt i videst muligt omfang i de danske skoler i de kommende år.

Forslag til indhold og link er meget velkomne. Send en email til Charlotte Bay Hasager hvis du har et forslag, en kommentar eller et spørgsmål.

Contact

Charlotte Bay Hasager
Professor
DTU Wind
+45 46 77 50 14