Multimedie for VirtuelGalathea 3 e-learning

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet Tips- og Lottopuljen med 500.000 kr fra januar til juni 2007.

Formål
Formålet med projektet Multimedie for VirtuelGalathea 3 e-learning www.virtuelgalathea3.dk er at bruge bl.a. satellitbilleder i undervisningen i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen. Der indsamles videomateriale til en undervisningsfilm samt til programmet VidenOm i tv. Satellitbillederne stammer fra projektet Satellite Eye for Galathea 3 www.satelliteeye.dk samt fra forskere i Galathea 3 projekter, skoleelever og skolelærere samt andre knyttet til ekspeditionen.

Multimedie for VirtuelGalathea3 e-learning indeholder forberedelser til et web-baseret e-learning sytem.


Projekt partnere
- Risø DTU, Afdelingen for Vindenergi
- Charlotte Bay Hasager (PI), Merete Bruun Christiansen
- Danish National Space Centre - DTU
- Leif Toudal Pedersen, Ole Balthazar Andersen
- DMI Jacob L. Høyer, Peter Viskum Jørgensen
- Niels Bohr Institut ved Københavns Universitet Niels Kristian Højerslev
- GRAS Michael Schultz Rasmussen
- EduGIS Peter Brøgger Sørensen
- ESA konsulent Jürg Lichtenegger
- STV Løkkegaard, Anders Drud, Henrik Hesgaun


Mere information
Kontakt venligst Charlotte Bay Hasager

Completed

Contact

Charlotte Bay Hasager
Professor
DTU Wind
+45 46 77 50 14