Surveillance of Wind Turbine Blades - Basis for Remote Surveillance of the Health State of Wind Turbine Blades

Sensorersignaler målt på vingen under prøvning relateres til skadestilstanden, der i projektet bestemmes uafhængigt med andre NDT-metoder (ultralyd og røntgen).

Projektet opdeles naturligt i to dele: I første del opnås viden om sammenhæng mellem vingematerialets skadestilstand, restlevetid og NDT karakteristika. Skadesudviklingen (skadestype og skadestilstand) karakteriseres på laboratorieemner, bl.a. med metoder som kan anvendes på store vindmøllevinger, d.v.s. ultralyd og røntgen og de valgte sensorer. Der udvikles levetidsmodeller, der kan forudsige restlevetiden ud fra skadestilstande, hvis belastningerne er givet. I anden del testes vinger og vingeelementer (f.eks. bjælker) med indbyggede sensorer. Sensor-signaler registreres under (cyklisk) belastning. Skadestilstand og -udvikling bestemmes uafhængigt ved at anvende NDT-metoderne før, under og efter vingetest. På denne måde kan sensor-signalerne relateres til skadestilstanden. Del 1 foretages i laboratoriet på mindre prøveemner (traditionelle og komponentlignende), mens del 2 foretages på vinger under test.Completed

Contact

Povl Brøndsted
DTU Wind
+45 22 10 07 65